ทำบุญ ถือศีลวัดหงษ์รัตนารามร่วมกับท่านชัชชาติ

บุญใหญ่ของชีวิตร่วมบุญกับพี่ๆ ผู้ใหญ่ที่นับถือ และร่วมกับคณะท่านชัชชาติ ..
สุขใดเล่าจะเท่าทำบุญเสริมมงคลชีวิต

วัดหงษ์รัตนาราม ❤️

แชร์