ทำให้คนไม่ไถผ่านคอนเทนต์ของเรา

7 สิ่งที่ทำให้คนไม่ไถผ่านคอนเทนต์ของเรา

 1. สิ่งที่คุ้นเคย
  คนเรามีแนวโน้มที่จะสนใจหรือมองสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่ เมื่อเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่ามีความคุ้นเคยกับอะไร เช่น กลิ่นอะไร ทำนองแบบไหน สีแบบไหน ก็สามารถใช้สิ่งนั้นเป็น Trigger ที่ดีได้เช่นกัน (ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆ เช่น การใช้เพลงที่คุ้นเคยมาเป็นเพลงประกอบโฆษณา)
 2. พลิกมุมมองคนดู
  ในอีกทางหนึ่ง เมื่อเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคุ้นเคยกับอะไร มีทัศนคติอย่างไร เราก็สามารถใช้วิธีการเปลี่ยนมุมมองไปจากเดิม การบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่ต่างออกไป ไม่เหมือนกับที่เขาเข้าใจ ก็จะทำให้เขาสนใจได้เช่นกัน (ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆ เช่น การใช้คำทำนองว่า “เปลี่ยนใหม่” “วิธีการใหม่”)
 3. สร้างความประหลาดใจ
  Disruption ในความหมายนี้คือการที่ผู้สื่อสารนั้นเข้าไป “พลิก” ความคาดหวังของผู้ฟังเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อ การท้าทายคติต่างๆ ซึ่งนั่นก็จะทำให้คนฟังหันมาสนใจเช่นกัน (ตัวอย่างที่มักใช้ เช่น “ล้างความเชื่อเดิม ๆ” “ลืมความเชื่อเก่า ๆ ไปซะ”)
 4. การให้สิ่งตอบแทน
  เป็นปรกติที่ถ้าคนเราได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่าง เราก็มีแนวโน้มที่จะสนใจ อยากรู้ หรือคล้อยตามได้ง่ายนั่นเอง (ตัวอย่างเช่น การบอกว่าให้ของฟรี มีของแถม)
 5. การมีความน่าเชื่อถือ
  เมื่อมีคนมีชื่อเสียง หรือคนที่ได้รับการยอมรับมาเป็นคนสื่อสาร ออกหน้าออกตา ก็จะสามารถเรียกความสนใจได้เช่นกัน ซึ่งก็จะเห็นได้บ่อยกับกรณีการใช้พรีเซนเตอร์เข้ามาในชิ้นงานต่าง ๆ
 6. ความน่าสงสัย
  ในอีกทางหนึ่งนั้น การสร้างความฉงนสงสัย ทำให้คนไม่ชัวร์ ก็จะทำให้คนเกิดความสนใจอันเกิดมาจากความไคร่รู้เช่นกัน เช่น การตั้งคำถาม การใช้สิ่งที่คนไม่เคยได้ยินมาพูดจั่วเพื่อให้คนสงสัยว่าคืออะไร
 7. การรับทราบ
  เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามักจะฟังและให้ความสนใจกับคนที่เราให้การยอมรับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราได้รับการช่วยเหลือ หรือเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว
  .
  .
  สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า
  How to Do Content Marketing Right
แชร์