ที่ปรึกษาเมืองอัจฉริยะเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร

บรรยายเพื่อนำเสนอการดำเนินการสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หน่วยงานเทศบาล ในจังหวัดสมุทรสาคร โดย คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

แชร์