บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา SBAC กับ Smart City Click Co.,Ltd

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กับ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

โดยคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

SBAC #smartcityclick #krittalk

แชร์