ภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง

ไม่ตัดสินใคร…เพราะรู้ว่า ทุกคนมีเหตุผลในแบบของตัวเอง

พูดแต่ข้อดีของคนอื่น…เพราะรู้ว่า ข้อเสียนั้นมีกันทุกคน

สองข้อนี้ต้องใช้ให้บ่อย แล้วชีวิตจะไม่วุ่นวาย มีความสุขได้

แชร์