รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศ #ปูชนียบุคคลแห่งชาติ #รางวัลจตุรงค์ #สาขาบริหารธุรกิจดีเด่น

วันที่ 5 มีนาคม 2565 คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติยศ #ปูชนียบุคคลแห่งปี #รางวัลจตุรงค์ #สาขาบริหารธุรกิจดีเด่น ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง

แชร์