รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 รางวัลพระธรณีทองคำ สาขา “บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน”

งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565
รางวัลพระธรณีทองคำ
สาขา “บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน”

นายกฤษฎา แก้ววัดปริง

1 พ.ค.2565

แชร์