วิทยากรอบรมการจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย เทศบาลนครอ้อมน้อย

23 สิงหาคม 2565
วิทยากร #การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย #LeadingInnovations

อบรมให้กับข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำระดับผู้บริหาร เทศบาลนครอ้อมน้อย

#krittalk

แชร์