โลกหลังโควิด19 อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเปรียบเสมือนยังอยู่ใน “วัยเยาว์”

โลกหลังโควิด-19 แรงงานในหลายธุรกิจ รวมไปถึงคนรุ่นใหม่อาจต้องสร้างทักษะใหม่อย่างเร็ว เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงมาก นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากโลกของการทำงานจริง ในขณะเดียวกันคนทำงานก็ต้องมีความเป็นนักเรียนตลอดเวลา เพื่อเติมความรู้ใหม่ๆ เพราะตอนนี้หมดยุคของการเรียน-ทำงาน-เกษียณแล้ว ต่อไปคือยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่างหากแบบ Active Learning

Lesson learn

1.งานส่วนใหญ่ที่เราเห็นในวันนี้จะถูกแทนด้วยดิจิตัล big data, ai , IOT ดังนั้น งานของคนรุ่นใหม่ อีกกว่า 90% เราต้องสร้างงานนั้นขึ้นมาจากตัวเรา จากโจทย์ง่ายๆ ที่ว่า ‘แก้ปัญหา และสร้างประโยชน์ให้สังคม ’

2.คนสมัยก่อนนับถือคนทำงานหนัก work hard แต่คนรุ่นใหม่นับถือ คนทำงานฉลาด work smart คำว่า ทำงานฉลาด คือ การทำงานที่กำหนดเวลาได้เอง งานที่ทำแล้วมีความภูมิใจ โปร่งใส มีประโยชน์เพราะ สุดท้ายวัดกันที่ผลลัพธ์ของงาน output ไม่ได้วัดกันที่จำนวนชั่วโมงที่ใส่เข้าไปในงาน time spending

3.ค้าปลีก
กลุ่มรีเทลเป็นอีกกลุ่มสำคัญที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้เช่าที่เคยเช่าพื้นที่ขายของในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือแม้แต่คอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆ จะเริ่มคุ้นชินกับการขายของผ่านออนไลน์ ดังนั้น ต่อจากนี้ไปหน้าร้านจะถูกลดบทบาทความสำคัญลง ผู้เช่าคุ้นชินกับการขายของผ่านโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น มีทักษะด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การมีหน้าร้านหรือการเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่จะถูกลดทอนขนาดการเช่าลง แต่เน้นเรื่องการให้บริการออนไลน์ และการส่งเดลิเวอรี่หรือให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่หน้าร้านแทนมากยิ่งขึ้น กลุ่มค้าปลีกต้องวางแผนการปรับตัวอย่างมากเพื่อให้พื้นที่เช่ายังคงเป็นที่ต้องการอยู่ ร้านค้าจะเป็นดิสเพลย์ที่ให้ประสบการณ์หลังจากศึกษาข้อมูลออนไลน์ หรือเข้ามาเพื่อรับบริการหลังการขายต่างๆ มากกว่า การตกแต่งภายในของพื้นที่อาจมีความจำเป็นน้อยลง นอกจากนี้พื้นที่ค้าปลีกอาจมี Stand alone เพื่อบริการเดลิเวอรี่มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกต่อไป

  • สรุป

สรุปคืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเปรียบเสมือนยังอยู่ใน “วัยเยาว์” ที่ไม่เพียงเติบโตอย่างรวดเร็วแต่มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอยู่ตลอด

แชร์