ที่ปรึกษาสมาร์ทซิตี้และเกษตรอัจฉริยะ

ให้คำปรึกษาและประชุมแนวทางการพัฒนาสมาร์ทซิตี้และเกษตรอัจฉริยะ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจทางด้านกัญชง และกัญชา

แชร์