ประชุมคณะทำงานสมาร์ทซิตี้กับท่านศุภชัย โพธิ์สุข รองประธานสภาคนที่สอง

ประชุมคณะทำงานสมาร์ทซิตี้กับท่านศุภชัย โพธิ์สุข รองประธานสภาคนที่สอง รัฐสภา

แชร์