ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสินประกวดนวัตรกรรมนักเรียนนักศึกษา SBAC

ผู้รับเกียรติจากสยามบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตัดสินประกวดนวัตรกรรมนักเรียนนักศึกษา SBAC

แชร์