ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับธุรกิจกัญชา กัญชง

ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับธุรกิจกัญชา กัญชง

แชร์