อยู่ในทีมบริหารร่วมกันนำพาบริษัท ITEL เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยู่ในทีมบริหารร่วมกันนำพาบริษัท ITEL เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แชร์