รับเชิญเป็นวิทยากรงาน ICT SOLUTION DAY ให้กับกลุ่มผู้บริหารไอที ภาคตะวันออก

รับเชิญเป็นวิทยากรงาน ICT SOLUTION DAY ให้กับกลุ่มผู้บริหารไอที ภาคตะวันออก

แชร์