ลูกศิษย์ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย ในการเรียนระดับปริญญาเอก

แชร์