วิทยากรเรื่อง Make Innovation Easy ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ให้แก่ผู้บริหารไอทีของกลุ่มโรงแรมต่าง ๆ

เป็นวิทยากรเรื่อง Make Innovation Easy ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ให้แก่ผู้บริหารไอทีของกลุ่มโรงแรมต่าง ๆ

แชร์