วิทยากรให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเรื่องการปลูกกัญชาที่เชียงราย

วิทยากรให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนเรื่องการปลูกกัญชาที่เชียงราย

แชร์