เจ้าของช่อง พิธีกร รายการดาวคะนองทอล์ค สื่อออนไลน์

รายการดาวคะนองทอล์คเป็นช่องรายการที่สัมภาษณ์คนดีที่เป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับสังคมได้ สัมภาษณ์เป็นพิธีกรโดยเจ้าของช่อง คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง

แชร์