เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการปลูกให้พืชกัญชา

เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการปลูกให้พืชกัญชา

แชร์