ใบประกาศนักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิดจาก ม.ลาดกระบัง

ผ่านการอบรมและสอบ เป็นรางวัลการันตีว่ามีแนวคิดนักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิด จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แชร์