Smart City Roadshow 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดงาน Smart City Roadshow 2021 ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีสำหรับการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยได้เชิญ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด โดยคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย .. บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เป็นผู้ให้บริการสมาร์ทซิตี้และไอทีเทคโนโลยี ซึ่งรับเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ..

สมาร์ทซิตี้คลิก #SmartCityClick #เมืองอัจฉริยะ

แชร์