อินเดียหนีโควิด-19 เหมาลำบินเข้าไทย

ตอนนี้อินเดียหนักมาก และที่หนักกว่าคือ เจอ TRIPLE MUTATE COVID ที่อินเดีย คือ เป็นตัวสายพันธ์ใหม่ที่เจอการกลายพันธ์ทีเดียวสามจุดรวด ตัวนี้มีชื่อเรียก ณ ปัจจุบันว่า สายพันธ์ เบงกอล B.1.618

แชร์