บริจาคน้ำมันกัญชาให้ผู้ป่วยมะเร็ง

เป็นการทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง #จงทำดีหวังผล ได้บริจาคน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

แชร์