มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

แชร์