ไอดอลการออมและการลงทุน

เสพคนเช่นไรยอมเป็นคนเช่นนั้น ก็ไม่เสมอไป มันก็เหมือนกับแรงบันดาลใจก็คงมีโอกาสเปลี่ยนตามเรื่องที่สนใจ แต่ ณ วินาทีนี้การเสพดู อ่าน ฟัง ในยามที่ความคิดของเราต้องการที่พึ่งพาอยากบอกต่อสื่อที่ดีที่เราเจอมาในเชิงบวก พี่พอล ภัทรพล มีอิทธิพลในด้านที่ดีต่อตัวเรามาก เเละแน่นอนต้องมีสิ่งที่ดีต่อสังคม

ในเวลาว่าง หรือต้องหาเวลาอย่างน้อยก็วันละ 1 คลิบ สำหรับการติดตามสื่อที่สร้างสรรค์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราติดตาม #Youtube #พอลภัทรพล พี่พอลมาตั้งแต่เพิ่งเริ่มทำช่อง จนตอนนี้พี่เค้าไปไกลมาก เรื่องที่ต้องยกให้พี่พอลเป็นไอดอลเลยคงเป็นเรื่องการออม และการลงุทน ที่พี่พอลเล่าให้ฟังอย่างสั้นๆ ได้ใจความ ดูจบคลิบ แล้วทำต่อได้เลย

จนทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในแบบที่เราเป็นทุกวันนี้จริงๆ ต้องกราบสามที กราบงามๆ จริงจังมาก .. สำหรับใครที่ติดตามเราอยู่ #คนเล่าเรื่องที่เชื่อว่าการลงมือทำคือกำไรชีวิต ก็ขอให้มองภาพกว้างที่เราเป็น มองเราให้เป็นประสบการณ์ผ่านตา เราอยากถ่ายทอดความสำเร็จแบบที่ลัดทาง ทางลัด ยังไงก็ขอให้ติดตามสื่อ อยู่กับสื่อ แบบสร้างสรรค์ในเชิงบอกกันนะฮะ … #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ #SocialMediaPsychology #โครงการพัฒนานวัตกรการสื่อสาร

แชร์