ไอ่เป็ด ถึงไม่เก่งสักอย่าง แต่ก็ทำได้หลายอย่าง และก็เอาตัวรอดได้ดี

ไอ่เป็ด เป็ดดูจะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ทำอะไรก็ไม่เก่ง […]

AUTHOR : กฤษฎา แก้ววัดปริง

01/09/2021